CUBE'S Autorska Pracownia Projektowa

jest firmą z siedzibą we Wrocławiu, która swoje doświadczenie opiera na wieloletniej praktyce zawodowej głównego projektanta - architekta  Jakuba Szanka,  wpisanego na listę członków Dolnośląskiej  Okręgowej Izby Architektów.

Pracownia  oferuje szeroki zakres usług projektowych:
- wykonuje pełnobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych;
-  nasza działalność dotyczy obiektów nowowznoszonych, a także przebudów, remontów, modernizacji i rewaloryzacji obiektów istniejących - również  zabytkowych;
- wykonuje inwentaryzacje budowlane oraz pełnobranżowe adaptacje projektów typowych.

Firma dysponuje doświadczoną kadrą inżynierską i techniczną, którą stanowią specjaliści wszystkich branż: architekci, konstruktorzy (również w zakresie oceny stanu  technicznego
i ekspertyzy budowlanej), instalatorzy w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz drogowcy i kosztorysanci.
Copyright C 2010 APP CUBE'S