Pracownia


CUBE ‘S Autorska Pracownia Projektowa

jest pracownią architektoniczną założoną we Wrocławiu w roku 2009, która swoją działalność opiera na wieloletniej praktyce zawodowej głównego projektanta – architekta Jakuba Szanka.
Pracownia zajmuje się projektowaniem architektonicznym koncentrując się na tworzeniu projektów „szytych na miarę”. Realizujemy życzenia inwestorów dbając o funkcję i formę obiektów. Projektując nie zapominamy o praktyce budowlanej łącząc tradycję i nowoczesność.

Firma współpracuje z doświadczoną kadrą inżynierską i techniczną, którą stanowią specjaliści z branż:
 • konstrukcyjno–budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
 • drogowej,
 • telekomunikacyjnej.
Stale współpracujemy z kosztorysantami, dendrologami a także rzeczoznawcami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku, BHP i bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego.


Dane firmy

Jakub Szanek - CUBE ‘S Autorska Pracownia Projektowa

ul. Braniborska 2/10, p.307,
53-680 Wrocław.

NIP 657-203-3624, REGON 021106825

Oferta


Wykonujemy między innymi:

 • analizy przedprojektowe / oceny lokalizacji planowanej inwestycji,
 • obsługę inwestycji pod względem formalno–prawnym,
 • projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze,
 • kompleksową obsługa w procesie uzyskania pozwolenia na budowę,
 • kosztorysy inwestorskie, przedmiary,
 • dokumentacje przetargowe i specyfikacje techniczne - nadzory autorskie,
 • projekty małej architektury,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • projekty z zakresu architektury wnętrz (projekty aranżacyjne),
 • pełnobranżowe adaptacje projektów typowych,
 • charakterystyki energetyczne budynków.

ProjektyCUBE ‘S Autorska Pracownia Projektowa

ul. Braniborska 2/10, p.307
53-680 Wrocław

+48 883 668 870

biurocube-s.pl